NÓN BẢO HIỂM

hất liệu: ABS chuyên dụng ( nhám hoặc bóng)
Kiểu dáng :haly kính phi công
Xốp 40 gsm.
Khóa đỏ pull cao cấp.
Lòng áo thấm hút tốt.
Đóng gói: túi pp.
50 pcs/ thùng

NÓN BẢO HIỂM

NÓN BẢO HIỂM.
Chất liệu: ABS chuyên dụng.
Kiểu dáng : haly nửa đầu.
Xốp 40gsm.
Khóa đỏ pull cao cấp.
Lòng áo thấm hút tốt.
Đóng gói: túi pp.
50 pcs/ thùng

NÓN BẢO HIỂM

NÓN BẢO HIỂM.
Chất liệu: ABS chuyên dụng.
Kiểu dáng : nón Sơn
Xốp 40gsm.
Khóa đỏ pull cao cấp.
Lòng áo thấm hút tốt.
Đóng gói: túi pp.
50 pcs/ thùng

NÓN BẢO HIỂM

- Kiểu dáng: 3/4 kính, in logo theo thiết kế.
- Chất liệu: Nhựa ABS Loại 1
- Mủt phẩm: Mút xốp 40g. Khóa đỏ pull cao cấp. Lòng áo thấm hút tốt.
- Đóng gói: 1 cái/ túi nylon, Thùng 35 cái.
- Thùng cao 60 cm x 50 cm x 45 cm, Trọng lượng: 36 kg/ thùng.

NÓN BẢO HIỂM

NÓN BẢO HIỂM.
Chất liệu: ABS chuyên dụng.
Kiểu dáng : haly nửa đầu.
Xốp 40gsm.
Khóa đỏ pull cao cấp.
Lòng áo thấm hút tốt.
Đóng gói: túi pp.
50 pcs/ thùng